Lijsterweg 2.B, 4, 4.A, 4.B, 4.C

Lightbox

Email

  • Omschrijving:  Lijsterweg 2.B, 4, 4.A, 4.B, 4.C
  • Beschrijving:  Hilversum is men eind vorige week begonnen een huizenblok vakkundig te slopen, terwijl de gezinnen er nog woonden. (bron: De Gooi- en Eemlander) 12/10/1949 De gewone man zei er het zijne van Het „geval Lijsterweg" thans in het gehele land bekend HILVERSUM — De aandachtige radioluisteraar zal gisteravond hebben opgemerkt dat „de gewone man" tijdens zijn bekende radio-rubriek voor de K.R.0.-microfoon naar aanleiding van de publicaties in ons blad geageerd heeft tegen de wantoestanden aan de Lijsterweg. waar zoals bekend een blok woningen gedeeltelijk wordt gesloopt, terwijl de bewoners er nog in huizen. Hiermede heeft de zaak zich dus ver buiten de Gooise grenzen verspreid en is zij bekend geworden door geheel Nederland. Ook meldden wij reeds dat het raadslid, de heer Van Dijk, aan het college van B. en W. over hetzelfde onderwerp enige vragen heeft gesteld. Velen — en niet in het minst de gedupeerden zelf — wachten thans met belangstelling op de beantwoording van deze vragen, welke naar te hopen is spoedig aan de orde zullen komen. De tekst, welke de gewone man in zijn rubriek voordroeg, was als volgt samengesteld: „Zeg, Volleneef, kan jij die fietsenbewaarder van mijn? Ja, ik bedoel die kleine, grijze. Volgende maand is ie veertig jaar getrouwd. Nou, d i è is me effe onderdak. Of liever gezeid, hij is niet meer onderdak. Die man woonde in 'n klein huissie, èèn van 'n rijtje van een stuk of vijf. Allemaal bouwvallig. Ze wiere dan ook onbewoonbaar verklaard. De eigenaar vond toen 't ogenblik gekomme om de huissies bewoonbaar te late make en ze moste dus verbouwd worre. Daar kreeg ie vergunning voor en in die vergunning wier bepaald asdat de verbouwing op 7 October zou motte beginne. Dat zou nogal 'n ingrijpende verbouwing worre, want de huissies ware d'r slecht an toe. Dus lag 't voor de hand. dat de bewoners erges anders 'n onderkomme moeste zoeke. Dat is tegeswoordig niet zo heel gemakkelijk, Volleneef, dat hoef ik je niet te vertelle. Half Juli liet de huiseigenaar wete, asdat de bewoners tijdelijk erges anders 'n onderdak moste zoeke. De bewoners, allemaal mense met krappe beursies, wiste daar zelf geen raad op en ze waarschouwde „Volkshuisvesting - Hilversum", 't Duurde tot 6 September eer Volkshuisvesting liet wete, asdat 't er ook geen gat in zag. Ze hoopte nog 'n regeling te vinde, maar d'r viel niks te belove. Nou, prompt 7 October benne de slopers gekomme. Uitstel kon door Bouw- en Woningtoezicht onmogelijk worde verleend en nou benne de slopers bezig, terwijl de bewoners niet wete, waar ze heen motte. Eerst hebbe ze gas en electriciteit late afsluite. De mense in dr'lui puinhopie vrage zich af, wanneer de waterleiding en de riolering an de beurt komme. Nou worde halve mure en dake afgebroke. Van alle kante zitte ze in de ope lucht en in de stromende rege. 't Puin en stof vliegt ze om kop en ore. Gistere het 'r nog een van de kindere (want er is ook een gezin met vijf kindere bij) 'n stuk steen op d'r hoofd gehad. Wat mot er van de gezondheid terecht komme bij die tocht en die rege. 'n Paar dage geleje zee de directeur van Bouw en Woningtoezicht nog, asdat 't 'n geluk was, dat 't zo mooi helfstweer was. Nou, is 't altijd prettig as je oog heb voor de lichtpuntjes, maar mijn fietsenbewaarder heb meer oog voor al die lichtpuntjes, die-d-die bij zonsopgang door alle mure en zolderinge ziet. En 't mooie weer is ondertusse óók achter de rug. Wat mot 'r terecht komme van de mense en wat van d'rlui spulletjes, die uit krappe beurs niet meer te vernieuwe benne. Het is best mogelijk, Volleneef, dat met alle voorschrifte en bepalinge en wette in de hand best te bewijze valt, dat niemand 'n fout heb begaan. Ambtenaarlijk gezien kan alles wel kloppe, maar menselijk bekeke is 't 'n anfluiting. De ambtelijke voorschrifte benne toch geen natuurverschijnsel, dat we maar gelate over ons motte late komme en waarvan we zegge: je kan d'r niks an doen, 'n aardbeving is nou eenmaal 'n aardbeving. Verbouwe? Best! Maar dan eerst 'n onderkomme voor de mensen. Ja, ik zee „mense", Volleneef. Het gaat om „mense". Geen boer zou in z'n hoofd hale om te doen met 't vee in z'n stal, wat hier met mense is gebeurd."
  • Zoekwoorden:  1949, Lijsterweg, sloop, slopen, Volleneef
  • Fotonummer:  3639
  • Fotograaf:  Oud Hilversum
  • Berichten